MBG - Araştırma Görevlileri


Ar. Gör. Özgecan AYHAN

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 1. Kat, 106
34342 Bebek - İstanbul

ayhanozgecan@gmail.com
+90 (212) 359 6679

Araştırma alanı: : SUMOlanma, ADAM17, Cas9, Post-translasyonel Modifikasyonlar



Ar. Gör. Elif (DARBUKA) TULA

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 2. Kat, 214
34342 Bebek - İstanbul

elif.darbuka@boun.edu.tr
+90 (212) 359 7794

Araştırma alanı: Toksikoloji, G-protein eşlenik reseptörler, hücre sinyallemesi



Ar. Gör. Mustafa Barbaros DÜZGÜN

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 2. Kat, CSL Lab
34342 Bebek - İstanbul

barbaros.duzgun@boun.edu.tr
+90 (212) 359 6627

Araştırma alanı: GPCR, GPR160, Agonist, Antagonist, Nöropatik Ağrı



Ar. Gör. Efe ELBEYLİ

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 1. Kat, No.106
34342 Bebek - İstanbul

efe.elbeyli@boun.edu.tr
+90 (212) 359 7629

Araştırma alanı: ASC, Enflamasyon, Hesaplamalı İmmünoloji, Moleküler Dinamik, Doğuştan Bağışıklık



Ar. Gör. Bahriye ERKAYA

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Genetics
Kuzey Park Binası, Kat 1, Lab 106.
34342 Bebek – İstanbul
ebahriye@gmail.com
+90 (212) 359 6679
Araştırma alanı: Nörodejeneretif hastalıklar, Post-Translasyonel Modifikasyonlar



Ar. Gör. Gökhan GÜN

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 2. Kat, no 212
34342 Bebek - İstanbul

gokhan.gun@boun.edu.tr
+90 (212) 359 6627

Araştırma alanı: Protein etkileşimleri, Aedes, GPCR, Membran proteinleri



Ar. Gör. Aslı GÜNDOĞDU EKEN

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 3. Kat, MP-C-11
34342 Bebek - İstanbul

asli.gundogdu@boun.edu.tr
+90 (212) 359 7560

Araştırma alanı: Hasta Genetigi



Ar. Gör. Özen KAYA

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 1. Kat, lab 106, Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı (AKİL)
34342 Bebek - İstanbul

oozen.kaya@gmail.com
+90 (212) 359 7629

Araştırma alanı: Kanser biyolojisi, immünoloji, moleküler biyoloji, immünoonkoloji



Ar. Gör. İlke SÜDER

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 1. Kat, Oda 106
34342 Bebek - İstanbul

ilke.suder@boun.edu.tr
+90 (212) 359 7629

Araştırma alanı: NOD-benzeri reseptörler, mol gebelik, hücre farklılaşması



Ar. Gör. Büşra ŞİMŞEK

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 2. Kat, Teras Lab
34342 Bebek - İstanbul

busra.simsek@boun.edu.tr
+90 (212) 359 6878

Araştırma alanı: nanokor-temelli kimerik antijen reseptör (CAR) T-hücresi yapıları, maya nanokor kütüphanesi, biyolojik tarama ile maya gösterimi, CD19



Ar. Gör. Alize YILMAZLAR

İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Park, 2. Kat, 204
34342 Bebek - İstanbul

alize,yilmazlar@boun.edu.tr
+90 (212) 359 6627

Araştırma alanı: yetim g-proteine kenetli reseptörler, gpcr deorfanizasyonu, ilaç keşfi