Dr. Öğr. Üyesi Necla BIRGÜL-IYISON

Contact:
Boğaziçi University
Molecular Biology and Genetics
Kuzey Park, 313
34342 Bebek - Istanbul

birgul@boun.edu.tr
+90 (212) 359 xxxx
• Necla Birgül-Iyison'in web sayfası
• Necla Birgül-Iyison'ing özgeçmiş
Find Necle Birgül-Iyison's Publications on

Araştırma


Wnt/beta katenin sinyal iletimi

Kanser sinyal iletim laboratuarında (CSL), temel olarak iki konu üzerinde yoğunlaşmaktayız. Bu konuların ilki, Wnt/beta katenin sinyal iletim yolağında rol oynayan ve kanser oluşumuna etki eden yeni molekülleri bulmak. Wnt/beta katenin sinyal iletim yolağında bulunan birçok molekül farklı kanser türleri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma grubumuz karaciğer kanser hücrelerinde mutant beta kateninin yüksek anlatımını sağlayıp, SAGE ve mikrodizi analizi sonunda anlatımı değişen birçok hedef molekül bulmuştur. Amacımız daha önce kanser ile ilişkilendirilmemiş molekülleri tespit edip karakterize etmektir.

Allatostatin reseptör fonksiyonu

Yoğunlaştığımız ikinci konu ise G-Proteine bağlı reseptör (GPCR) olan Allatostatin reseptörüdür (AstR). Allatostatinler (AST), böceklerde juvenile hormonunu inhibe etmekte ve bunun yanısıra kas aktivitesini baskılamakta, yeme alışkanlığı ve vitelogenezde de görev almaktadırlar. GPCR’ler, piyasadaki farmasötik maddelerin yaklaşık % 60’ının ana hedefidir. Grubumuz bir çubuk böceği olan Carausius morosus da Allatostatin reseptörünü klonlandı. Öncelikle reseptör biyoinformatik olarak farklı programlar kullanılarak modellemesi yapıldı ve peptid ile yaklaştırılarak yapısı belirlendi. Biyoinformatik veriler, atomik kuvvet mikroskobunu kullanarak doğrulandı. Ligandın reseptöre bağlanma cebi yine biyoinformatik olarak belirlendi ve bağlanma cebinde bulunan aminoasitlere mutasyon yerleştirerek Atomik kuvvet mikroskobu ile bağlanma cebi doğrulandı. Elde ettiğimiz verilerle, AstR’ne spesifik pestisit üretmeyi amaçlamaktayız. .


Seçilmiş Yayınlar


 • Najafov A, Even I, Hoxhaj G, Selvi O, Şeker T, Koman A and Birgul-Iyison N (2012)
  Wnt/beta-Catenin pathway regulates transcription of actin-regulatory protein MENA.
  PLoS ONE 7(5): e37013.

 • Kavak E, Najafov A, Ozturk N, Seker T, Cavusoglu K, Aslan T, Duru AD, Saygili T, Hoxhaj G, Hiz MC, Ozer-Unal D, Birgul-Iyison N, Ozturk M, and Koman A (2010)
  Analysis of the Wnt/B-catenin/TCF4 pathway using SAGE, genome-wide microarray and promoter analysis: Identification of BRI3 and HSF2 as novel targets.
  
Cellular Signalling , 22:523-1535.

 • Isler C, Tanriverdi T, Kavak E, Sanus GZ, Ulu MO, Erkanlı G, Koman A, Birgül-Iyison N, and Uzan M (2008) Prenatal Expressions of Hyperpolarization Cyclic-Nucleotide-Gated Channel (HCN) Genes in Dysplastic Hippocampi in Rats, Türkish Neurosurgery, 18(4):327-335.

 • Kreienkamp HJ, Larusson HJ, Witte I, Roeder T, Birgul N, Honck HH, Harder S, Ellinghausen G, Buck F, and Richter D (2002)
  Functional annotation of two orphan G-protein-coupled receptors, Drostar1 and -2, from Drosophila melanogaster and their ligands by reverse pharmacology.
  J Biol Chem., 277(42):39937-43.

 • Auerswald L, Birgul N, Gade G, Kreienkamp HJ, and Richter D (2001)
  Structural, functional, and evolutionary characterization of novel members of the allatostatin receptor family from insects.
  Biochem Biophys Res Commun., 282(4):904-9.

 • Birgul N, Weise C, Kreienkamp HJ, and Richter D (1999)
  Reverse physiology in drosophila: identification of a novel allatostatin-like neuropeptide and its cognate receptor structurally related to the mammalian somatostatin/galanin/opioid receptor family.
  EMBO Journal, 18(21):5892-900.