Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN

Contact:
Boğaziçi University
Molecular Biology and Genetics
Kuzey Park, 312
34342 Bebek - Istanbul

nesrin.ozoren@boun.edu.tr
+90 (212) 359 7558
•Nesrin Özören'in web sayfası
• Nesrin Özören'in özgeçmiş
Find Nesrin Özören's Publications on

Araştırma


NLR Proteinlerinin İmmün Ayrıcalık ve Toleransdaki Görevlerinin Belirlenmesi

Insanda 23 üyesi bulunan Nod ailesi alıcıları (NLR) son on yılda bulunan ve araştırılmaya başlanan bir protein grubudur. Şimdiye kadar görevleri belirlenenlerden NOD1 ve NOD2 proteinlerinin hücre içine sızan, bakterilere has peptidoglikan molekülünün parçalarını tanıdıkları ve bağışıklık sistemini NF-kB yoluyla uyardıkları açığa çıkartılmıştır.

Yangı tetiklemede uzmanlaşmış NLR üyeleriyle zıt görevleri olan yangı-söndürücü bir kümede yer alan NLR proteinleri de dikkat çekmektedir. Bunlar arasında NLRP10 ve NLRP12’in sırasıyla kaspaz 1 aktivasyonunu ve NF-kB aktivitesini baskıladıkları gösterilmiştir. NLR ailesine ait olup henüz derinlemesine araştırılmamış olan NLRP7, NLRP13 ve NLRC3 proteininin yangı tetiklemede veya söndürmedeki, yani bağışıklık sistemindeki işlevini belirlemeyi amaçlıyoruz. NLRP7 ve NLRP13 genlerinin ifadesi özellikle plasentada ve testiste saptanmıştır. Plasenta immün ayrıcalıklı yerlerin en önemlilerinden olup, gelişen embriyonun anne bağışıklık sistemini nasıl pasifize ettiği yoğun araştırma konusudur.

Sonuçta elde edeceğimiz moleküler etkileşim bilgileri plasentanın immün ayrıcalık mekanizmaları dışında, tümörlerin indüklediği immün tolerans durumuna da ışık tutacaktır.


Seçilmiş Yayınlar


  • Eren E, Berber M, Özören N (2017) NLRC3 protein inhibits inflammation by disrupting NALP3 inflammasome assembly via competition with the adaptor protein ASC for pro-caspase-1 binding. J Biol Chem. doi: 10.1074/jbc.M116.769695.

  • Sahillioğlu AC and Özören N (2015) Artificial Loading of ASC Specks with Cytosolic Antigens, PLoS One 10(8):e0134912. doi: 10.1371/journal.pone.0134912.

  • Gultekin Y, Eren E and Ozoren N (2015) Overexpressed NLRC3 Acts as an Anti-Inflammatory Cytosolic Protein. J Innate Immun., 7(1):25-36. doi: 10.1159/000363602.

  • Sahillioğlu AC*, Sümbül F*, Özören N** and Haliloğlu T** (2014) Structural and Dynamics Aspects of ASC Speck Assembly. Structure * Equal first author contribution, ** Equal last author contribution

  • Zaleska A, Eiwegger T, Soyer Ö, Rhyner C, Soyka MB, Bekpen C, Demiröz D, Treis A, Söllner S, Palomares O, van de Veen W, Kwok WK, Rose H, Senti G, Kündig TM, Özören N, Jutel M, Akdis CA, Crameri R, and Akdis M (2014) Immune Regulation By Intralymphatic İmmunotherapy With Modular Allergen-Translocation MAT Vaccine. Allergy

  • Can Alkan, Pınar Kavak, Mehmet, Somel, Omer, Gokcumen, Serkan Uğurlu, Ceren Saygı, Elif Dal, Kuyaş Buğra-Bilge, Tunga Güngör, S. Cenk Sahinalp, Nesrin Özören*, Cemalettin Bekpen* (2014) Whole Genome Sequencing Of 16 Turkish Genomes Reveals Functional Private Alleles And Impact Of Genetic Interactions With Europe, Asia And Africa. BMC Genomics, 15(1): 963. doi: 10.1186/1471-2164-15-963
    *Equal contribution


    Patentler